Μπορούμε να χρωματίσουμε σε οποιοδήποτε απόχρωση η εικόνα .