Υπάρχει γυαλί μέσα από το οποίο μπορείς να δεις αλλά να μην σε βλέπουν;

Όλα τα ανακλαστικά γυαλιά έχουν ένα ποσοστό μετάδοσης οπτικού φωτός που ποικίλει από 1% έως 60%. Το επίπεδο της οπτικής μετάδοσης επιτρέπει, ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού, το να δει κάποιος μέσα από αυτό το γυαλί. Ακόμα και τα πιο αποτελεσματικά ανακλαστικά γυαλιά (όπως το spy-glass της Saint Gobain) εάν παρατηρηθούν από σκοτεινή πλευρά σε σχέση με πλευρά πιο έντονου φωτισμού, τότε μπορεί κάποιος να δει μέσα από αυτά. Ο πρακτικός κανόνας είναι να θυμάστε ότι για να μην γίνεστε αντιληπτός, να διατηρείτε την υπό παρατήρηση περιοχή σε συνθήκες εντονότερου φωτισμού (ένας προβολέας κατευθυνόμενος στην επιφάνεια του γυαλιού βοηθάει!!!) Προφανώς βέβαια όσο μεγαλύτερη η οπτική ανακλαστικότητα (ή όσο μικρότερο το ποσοστό μετάδοσης του φωτός μέσα από το γυαλί) τόσο το καλύτερο.