Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ εξ αιτίας των υψηλών επιπέδων θορύβου στο σπίτι μου.  Τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω την υάλωση ? Ο πρώτος κανόνας είναι ότι όσο παχύτερο το γυαλί τόσο το καλύτερο.

Η χρήση γυαλιού τρίπλεξ ( laminate ) , βελτιώνει την ηχητική εξασθένηση κατά 3 dB για κάθε αντικατεστημένο γυαλί.

Η χρήση  ειδικής μεμβράνης  ,  βελτιώνει  την ηχητική εξασθένηση κατά  5 dB  επιπλέον .

Όταν χρησιμοποιείται διπλή υάλωση, ο κανόνας είναι ότι οι δύο υαλοπίνακες που αποτελούν την υάλωση ,  ΔΕΝ πρέπει να είναι του ιδίου πάχους, (καλύτερα 3mm + 6mm από 4 mm + 4mm. Σίγουρα είναι καλύτερα εάν χρησιμοποιηθεί 5mm + 8 mm).