Πότε το γυαλί υποφέρει από θερμικό σοκ; Τι μπορώ να κάνω γι'αυτό ?


Οι έγχρωμοι υαλοπίνακες που εκτίθενται στον ήλιο, αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες λόγω του ποσοστού ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφούν. Όταν αυτοί οι υαλοπίνακες καλύπτονται περιμετρικά από το φέρον στοιχείο ή από κάποιο δέντρο ή κολώνα της ΔΕΗ ή κάποιο άλλο εξωτερικό στοιχείο ώστε να προκληθεί μερική σκίαση σε αυτούς, τότε δημιουργείται άνιση κατανομή θερμότητας (θερμικό σοκ) στην επιφάνεια τους με αποτέλεσμα την θραύση τους. Στους υαλοπίνακες επίσεις μπορεί να προκληθεί θραύση από μεγάλη επισώρευση θερμότητας.

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι:

α)  Σε διπλή υάλωση αποφεύγουμε να είναι και οι δυο υαλοπίνακες ερχομοί.

β) Περιμετρικό τρόχισμα, περιορίζει το φαινόμενο του θερμικού σοκ κατά 25%, και

γ) Θερμική σκλήρυνση (Tempered) η οποία παρέχει την απόλυτη ασφάλεια και προστασία από το θερμικό σοκ.