Πρόκειται για ένα ανθεκτικό και κομψό σύστημα με περσίδες – Στόρια, Εντός των διπλών υαλώσεων για εξωτερικά η εσωτερικά κουφώματα , Σταθερά η κινητά.
Δεν  λερώνει ,  Δεν τραυματίζετε και  Δεν απαιτεί καμία συντήρηση .

Φυλλάδιο