Τα γυάλινα στέγαστρα και Αίθρια είναι μια λύση που προσφέρει όμορφο αλλά και πρακτικό αποτέλεσμα , χωρίς καμία συντήρηση η φθορά , καθώς το γυαλί είναι ανθεκτικό υλικό στο πέρασμα του χρόνου . Πέρα από την υδατοστεγάνοση η την αεροστεστεγάνοση , Με σωστή επιλογή στο είδος του γυαλιού ( Που πάντα πρέπει να είναι ασφαλείας ) Σε ένα γυάλινο στέγαστρο η αίθριο , μπορεί να καλυφτεί κάθε ανάγκη σε μια κατασκευή , όπως : Σκίαση , Φωτεινότητα , Αγωγιμότητα ,Χρωματισμός κ.τ.λ.